محصول شیشه ضد حریق تا یک درجه مشخصی در مقابل آتش و حریق از خود مقاومت نشان داده و محافظت می کند. تمام انواع شیشه می تواند تا درجه ای در مقابل آتش از خود مقامت نشان دهد اما محصول شیشه ضد حریق مقاومت بسیار متفاوت و ویژه ای در برابر آتش دارد. برای مثال، شیشه استاندارد پنجره در دمای حدود ۲۵۰ درجه فارنهایت می شکند. شیشه های سکوریت تا دمای حدود ۵۰۰ درجه فارنهایت را تحمل می کنند و در مقابل شیشه های ضد حریق قادر به تحمل دمای ۱۶۰۰ درجه فارنهایت هستند. این یک تفاوت قابل ملاحظه می باشد، از آنجاییکه آتش به سرعت به دماهای بالا می رسد، نیاز به استفاده از چنین شیشه های کاملا واضح است.

شیشه ضد حریق2با توجه به آمار موجود و حوادث و سوانح رخ داده در زمینه آتش سوزی، جهت حفظ جان انسان ها، نیاز به استفاده از شیشه ضد حریق در بناها و ساختمان ها بسیار افزایش یافته است. شیشه ضد حریق جهت کسب تائیدیه، تحت آزمایش های مخصوصی قرار می گیرد و به معادل مدت زمان تحمل شرایط آتش سوزی، امتیاز دهی می شود. برای مثال، اگر شیشه ای قادر باشد به مدت ۳۰ دقیقه در مقابل دود و شعله های آتش مقاومت کند و از نفوذ آنها به جاهای دیگر جلوگیری نماید، امتیاز ۳۰ دریافت می کند. شیشه ضد حریق مصرفی در ایران تاییدیه و استاندارد سازمان آتش نشانی را دارا می باشد. بیشتر بدانیم …

تماس با ما