واتس آپ واحد فروش شیشه های ساختمانی و ابزار : ۰۹۱۲۹۴۸۱۹۳۰

واتس آپ و تلگرام واحد فروش جار و بطری : ۰۹۳۹۱۶۵۰۷۰۰

جام (حواله شیشه) فلوت : ۰۹۱۲۲۴۱۳۰۴۴

پاسخگویی واتس اپ و تلگرام و ایتا : ۸ الی ۱۸

امور مشتریان واحد جار و بطری :   ۰۲۱۳۶۴۱۶۷۱۴

ساعت ۸ الی ۱۴ ( زمان اداری)