4 + 6 =

شماره تماس  و واتس آپ واحد فروش شیشه های ساختمانی : ۰۹۱۲۹۴۸۱۹۳۰

شماره تماس و واتس آپ واحد فروش جار و بطری : ۰۹۳۹۱۶۵۰۷۰۰

ارتباط با مشتری :  ۰۲۱۲۸۴۲۸۵۵۱ 

ساعت ۸ الی ۱۴ ( بجز روزهای تعطیل)