لیست قیمت های شیشه های تک جداره و دو جداره

بازرگانی شیشه سلیمی

۱- شیشه های تک جداره 

ردیفشرحقیمت هر مترمربع(تومان)
1شیشه 4 میل ساده33.000
2شیشه 6 میل ساده50.000
3شیشه 8میل ساده85.000
4شیشه 10 ساده90.000
5شیشه 4 میل برنز45.000
6شیشه 6 میل برنز75.000
7شیشه 8 میل برنز 110.000
8شیشه 10 میل برنز 130.000
9آینه 4 میل ساده 72.000
10آینه 6 میل ساده 95.000
11آینه 5 میل برنز110.000

۲- شیشه های دوجداره 

ردیفشرحقیمت با اسپیسر10 (تومان)
14میل ساده+4 میل ساده90.000
24میل ساده+ 4 میل برفی90.000
34میل ساده+4 میل برنز106.000
44 میل ساده + 4 میل رفلکس برنز95.000
54 میل ساده + 4 میل رفلکس طلایی95.000
64 میل ساده + 4 میل رفلکس نقره ای117.000
76میل ساده + 4 میل ساده103.000
86 میل ساده + 4 میل برفی103.000
96 میل ساه + 4 میل برنز106.000
106 میل ساده + 4 میل رفلکس برنز106.000
116 میل ساده + 4 میل رفلکس طلایی129.000
126 میل ساده+ 4 میل رفلکس نقره ای129.000
136میل ساده + 6 میل ساده114.000

توضیحات : 

–  برای اسپیسر ۱۲ ، یک هزار تومان و اسپیسر ۱۴ ، ۳ هزار تومان بر قیمت پایه افزوده می شود

– قطعات زیر نیم متر مربع، نیم متر مربع محاسبه می گردد.

شیشه های فوق درجه۱ بوده و فرایند تولید آن با ماشین آلات صنعتی و بندینگ( اسپیسر خم) صورت می پذیرد و از نظر بخار گرفتگی شامل ۲ سال گارانتی می باشد. 

– در صورت تولید فوری، ۵ درصد به لیست قیمت ها افزوده می شود.

۳- لیست قیمت شیشه سکوریت

نوع شیشهسکوریت 4 میلسکوریت 5 میلسکوریت 6 میلسکوریت 8 میلسکوریت 10 میلسکوریت 12 میل
ساده51.000 تومان57.000 تومان68.000 تومان85.000 تومان100.000 تومان125.000 تومان
برنز57.000 تومان68.000 تومان80.000 تومان110.000 تومان128.000 تومان-