پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه ، بلور ، کریستال، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. تاریخ این نمایشگاه ۵ الی ۸ تیر ۱۴۰۱ می باشد.

پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه