هشتادمین کنفرانس بررسی مسائل صنعت شیشه (GPC) در ۲۸-۳۱ اکتبر۲۰۱۹ ( ۶-۹ آبان ۱۳۹۸) در مرکز بزرگ کنفرانس کلمبوس برگزار می شود. این کنفرانس بزرگترین گردهمایی تولید شیشه آمریکای شمالی محسوب می شود. در این گردهمایی، تولیدکنندگان و تامین کنندگان صنعت شیشه جهان جمع می شوند تا در خصوص نوآوری ها و راحل ها با یکدیگر تبادل نظر کنند. کنفراس قبلی ( ۷۹ امین کنفراس در سال ۲۰۱۸) بزرگترین کنفرانس برگزار شده تا کنون بود. انجمن تولیدکنندگان صنعت شیشه (GMIC) با همکاری دانشگاه آلفرد، این همایش را برگزار می کند.

هشتادمین کنفرانس بررسی مسائل صنعت شیشه
هشتادمین کنفرانس بررسی مشکلات صنعت شیشه

GPC به بررسی مسائل فنی تولید شرکت های تولیدکننده صنعت شیشه برای بهبود فرآیندها اختصاص یافته است. همچنین شرکت کنندگان و مدعوین طی دو روز به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

عمده مسائل مطرح شده در این کنفراس موارد زیر می باشند.

  • ذوب و کیفیت شیشه
  • احتراق و انتقال حرارت
  • اجسام نسوز
  • کنترل فرآیندها، حسگرها و صنعت نسل ۴
  • مدل سازی ذوب و پردازش شیشه ها
  • مواد اولیه، دسته بندی و بازیافت
  • مسائل فرم دهی و ظروف شیشه اختصاصی
  • ایمنی، انتشار گازها، محیط زیست و سیلیس قابل انفجار
  • کاهش کربن، مدیریت انرژی، افزایش برق
  • طراحی و بازسازی کوره، افزایشطول عمر کوره و موضوعات جدید مرتبط

منبع : http://glassproblemsconference.org/

هم اکنون لینک ثبت نام برای شرکت در این کنفرانس باز است و از طریق سایت رسمی کنفرانس ( لینک بالا) در درسترس می باشد.


مجله اینترنتی صنعت شیشه ایران