سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المملی ایران آرگوفود از تاریخ  ۱۹ تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه بین المملی تهران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در ارتباط با صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته می باشد. صنعت بسته بندی مواد غذایی یکی از صنایع فعال در این نمایشگاه در سال های اخیر بوده است. این نمایشگاه با همکاری مشترک روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران، نشریه اقتصاد و نمایشگاه و برگزارکنندگان نمایشگاه برگزار می شود.

در اینجا می توانید اخبار مربوط به سی و یکمین نمایشگاه ایران آگروفود، اطلاعات برگزار کننده ،معرفی برندهای برتر و گفت و گو با مدیران این صنعت ، لیست مشارکت کنندگان به همراه راهنمای جامع خدمات نمایشگاهی، غرفه سازی و تاریخچه نمایشگاه نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۳ را مشاهده کنید.