***اتمام موجودی***

*به اطلاع مشتریان گرامی می رساند که موجودی محصول روشویی شیشه ای به اتمام رسیده است و محصولات جدید از ماه مارچ ۲۰۱۷ به فروش خواهد رسید*

محصول جدید صنعت شیشه سلیمی، محصول روشویی شیشه ای با طرح ها و رنگ های متنوع و زیبا می باشد. دکوراسیون داخلی ساختمان ها با ارتقا سطح فناوری تولید شیشه های جدید دچار تحول شده است . از این رو شیشه های رنگی، مقاوم که در اشکال متنوع تولید می شوند، نقش بسزایی در دکوراسیون جدید داخلی ساختمان ها ایفا می کنند.

( صفحه مربوط به این محصول و قیمت ها درحال ویرایش می باشد.)

روشویی شیشه ای

 

ردیفمدلتصویراندازهتوضیحات
۱۳۰۰۶ 1 ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۹۹ هزار تومان

 ۲ ۳۰۰۷ 2 ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۹۹ هزار تومان

 ۳ ۳۰۰۸ 3 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۹۹ هزار تومان

 ۴ ۳۰۰۹ 4 ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۹۹ هزار تومان

 ۵ ۳۰۱۰ 5 ۵۳*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۱۵ هزار تومان

 ۶ ۳۰۱۱ 6 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۴۵ هزار تومان

 ۷ ۳۰۱۲ 7 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۴۵ هزار تومان

 ۸ ۳۰۱۳ 8 ۵۳*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۸۵ هزار تومان

 ۹ ۳۰۱۴ 9 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۹۹ هزار تومان

 ۱۰ ۳۰۱۵ 10 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۰ هزار تومان

 ۱۱ ۳۰۱۶ 11 ۵۳*۸۰وضعیت: ناموجود

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۱۲ ۳۰۱۷ 12 ۵۳*۸۰وضعیت: ناموجود

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۱۳ ۳۰۱۸ 13 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۱۴ ۳۰۱۹ 14 ۳۷*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۱۵ ۳۰۲۰ 15 ۵۰*۱۰۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۴۱۷ هزار تومان

 ۱۶ ۳۰۲۱ 16 ۵۰*۱۰۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۴۱۹ هزار تومان

 ۱۷ ۳۰۲۲ 17 ۵۴*۶۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۱۸ ۳۰۲۳ 18 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۵۷ هزار تومان

 ۱۹ ۳۰۲۴ 19 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۰ ۳۰۲۵ 20 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۱ ۳۰۲۶ 21 ۵۲*۱۰۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۴۱۹ هزار تومان

 ۲۲ ۳۰۲۷ 22 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۳ ۳۰۲۸ 23 ۵۳*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۴ ۳۰۲۹ 24 ۵۳*۱۲۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۵ ۳۰۳۰ 25 ۵۳*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۶ ۳۰۳۱ 26 ۵۳*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۷ ۳۰۳۲ 27 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۸ ۳۰۳۳ 28 ۴۶*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۹ ۳۰۳۴ 29 ۴۶*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۰ ۳۰۳۵ 30 ۴۶*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۱ ۳۰۳۶ 31 ۴۶*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۲ ۳۰۳۷ 32 ۴۶*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۳ ۳۰۳۸ 33 ۴۶*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۴ ۳۰۳۹ 34 ۴۶*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۵ ۳۰۴۰ 35 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۶ ۳۰۴۱ 36 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۷ ۳۰۴۲ 37 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۸ ۳۰۴۳ 38 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۹ ۳۰۴۴ 39 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۴۰ ۳۰۴۵ 40 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۴۱ ۳۰۴۶ 41 ۵۲*۸۰وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

لیست جدید روشویی شیشه ای درحال تهیه می باشد.

دکوراسیون داخلی با روشویی شیشه ای

شیشه با طیف وسیعی از رنگ ها و الگوها، امکان بی نهایتی را در اختیار طراحان قرار می دهد تا با ترکیب علم و هنر، طراحی های داخلی زیبایی خلق نمایند. شیشه این امکان را دارد که با سنگ، چوب یا فلز ترکیب شود و در کنار این مواد نیز جلوه های زیبایی از دکوراسیون داخلی را ایجاد نماید. روشویی شیشه ای دارای طیف های رنگ زنده و تازه می باشد و با استفاده از ویژگی منحصر به فرد شیشه در نفوذ ناپذیری در مقابل آب و ضد رطوبت بودن، کارآیی بسیار زیادی در مواردی که با آب و رطوبت در ارتباط است دارد. از اینرو، روشویی شیشه ای هم زیبا و هم کاربردی است.

روشویی جدید

دکوراسیون جدید به سمت شکستن مرزها و محدودیت ها پیش می رود. نور و رنگ، دو پدیده مهم در دکوراسیون جدید ساختمان به شمار می آیند. طراحان به دنبال نور بیشتر و چارچوب کمتر هستند. عبور نور از شیشه و ایجاد عمق در دکوراسیون امکان طراحی های زیبا و خلاقانه را برای طراحان بیش از پیش فراهم می کند. ظهور روشویی جدید، حس ترکیب زیبای نور، رنگ و شفافیت در بطن تکنولوژی تولید شیشه های جدید می باشد.