***اتمام موجودی***

*به اطلاع مشتریان گرامی می رساند که موجودی محصول روشویی شیشه ای به اتمام رسیده است و محصولات جدید از ماه مارچ ۲۰۱۷ به فروش خواهد رسید*

محصول جدید صنعت شیشه سلیمی، محصول روشویی شیشه ای با طرح ها و رنگ های متنوع و زیبا می باشد. دکوراسیون داخلی ساختمان ها با ارتقا سطح فناوری تولید شیشه های جدید دچار تحول شده است . از این رو شیشه های رنگی، مقاوم که در اشکال متنوع تولید می شوند، نقش بسزایی در دکوراسیون جدید داخلی ساختمان ها ایفا می کنند.

( صفحه مربوط به این محصول و قیمت ها درحال ویرایش می باشد.)

روشویی شیشه ای

 

ردیف مدل تصویر اندازه توضیحات
۱ ۳۰۰۶  1  ۵۲*۸۰  وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۹۹ هزار تومان

 ۲  ۳۰۰۷  2  ۵۲*۸۰  وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۹۹ هزار تومان

 ۳  ۳۰۰۸  3  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۹۹ هزار تومان

 ۴  ۳۰۰۹  4  ۵۲*۸۰  وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۹۹ هزار تومان

 ۵  ۳۰۱۰  5  ۵۳*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۱۵ هزار تومان

 ۶  ۳۰۱۱  6  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۴۵ هزار تومان

 ۷  ۳۰۱۲  7  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۴۵ هزار تومان

 ۸  ۳۰۱۳  8  ۵۳*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۸۵ هزار تومان

 ۹  ۳۰۱۴  9  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۲۹۹ هزار تومان

 ۱۰  ۳۰۱۵  10  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۰ هزار تومان

 ۱۱  ۳۰۱۶  11  ۵۳*۸۰ وضعیت: ناموجود

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۱۲  ۳۰۱۷  12  ۵۳*۸۰ وضعیت: ناموجود

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۱۳  ۳۰۱۸  13  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۱۴  ۳۰۱۹  14  ۳۷*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۱۵  ۳۰۲۰  15  ۵۰*۱۰۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۴۱۷ هزار تومان

 ۱۶  ۳۰۲۱  16  ۵۰*۱۰۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۴۱۹ هزار تومان

 ۱۷  ۳۰۲۲  17  ۵۴*۶۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۱۸  ۳۰۲۳  18  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۵۷ هزار تومان

 ۱۹  ۳۰۲۴  19  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۰  ۳۰۲۵  20  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۱  ۳۰۲۶  21  ۵۲*۱۰۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۴۱۹ هزار تومان

 ۲۲  ۳۰۲۷  22  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۳  ۳۰۲۸  23  ۵۳*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۴  ۳۰۲۹  24  ۵۳*۱۲۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۵  ۳۰۳۰  25  ۵۳*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۶  ۳۰۳۱  26  ۵۳*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۷  ۳۰۳۲  27  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۸  ۳۰۳۳  28  ۴۶*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۲۹  ۳۰۳۴  29  ۴۶*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۰  ۳۰۳۵  30  ۴۶*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۱  ۳۰۳۶  31  ۴۶*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۲  ۳۰۳۷  32  ۴۶*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۳  ۳۰۳۸  33  ۴۶*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۴  ۳۰۳۹  34  ۴۶*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۵  ۳۰۴۰  35  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۶  ۳۰۴۱  36  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۷  ۳۰۴۲  37  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۸  ۳۰۴۳  38  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۳۹  ۳۰۴۴  39  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۴۰  ۳۰۴۵  40  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

 ۴۱  ۳۰۴۶  41  ۵۲*۸۰ وضعیت: عدم موجودی

قیمت : ۳۲۵ هزار تومان

لیست جدید روشویی شیشه ای درحال تهیه می باشد.

دکوراسیون داخلی با روشویی شیشه ای

شیشه با طیف وسیعی از رنگ ها و الگوها، امکان بی نهایتی را در اختیار طراحان قرار می دهد تا با ترکیب علم و هنر، طراحی های داخلی زیبایی خلق نمایند. شیشه این امکان را دارد که با سنگ، چوب یا فلز ترکیب شود و در کنار این مواد نیز جلوه های زیبایی از دکوراسیون داخلی را ایجاد نماید. روشویی شیشه ای دارای طیف های رنگ زنده و تازه می باشد و با استفاده از ویژگی منحصر به فرد شیشه در نفوذ ناپذیری در مقابل آب و ضد رطوبت بودن، کارآیی بسیار زیادی در مواردی که با آب و رطوبت در ارتباط است دارد. از اینرو، روشویی شیشه ای هم زیبا و هم کاربردی است.

روشویی جدید

دکوراسیون جدید به سمت شکستن مرزها و محدودیت ها پیش می رود. نور و رنگ، دو پدیده مهم در دکوراسیون جدید ساختمان به شمار می آیند. طراحان به دنبال نور بیشتر و چارچوب کمتر هستند. عبور نور از شیشه و ایجاد عمق در دکوراسیون امکان طراحی های زیبا و خلاقانه را برای طراحان بیش از پیش فراهم می کند. ظهور روشویی جدید، حس ترکیب زیبای نور، رنگ و شفافیت در بطن تکنولوژی تولید شیشه های جدید می باشد.