محاسبه وزن شیشه به صورت دقیق کار ساده ای نیست اما به صورت تقریبی می توان با توجه به ابعاد شیشه، نوع و ضخامت آن، وزن تقریبی آن را محاسبه کرد و پس از آن نسبت به انجام عملیات مورد نظر تصمیم گیری کرد. طی محاسبات انجام شده وزن یک مترمربع شیشه تکجداره با ضخامت ۲ میلی متر برابر ۵ کیلو گرم می باشد و یک مترمربع شیشه ۴ میل وزنی معادل ۱۰ کیلو گرم خواهد داشت.

با این توضیحات وزن شیشه دوجداره با ابعاد ۱۰۰*۶۰ سانتی متر حدود ۱۳٫۲ کیلو گرم خواهد شد. وزن شیشه دوجداره با ابعاد ۶۰*۱۹۰ حدودا ۲۵٫۰۸ کیلوگرم می باشد.

ضخامت

وزن هر مترمربع

۲ میلی متر

۵ کیلوگرم

۴ میلی متر

۱۰ کیلوگرم

۶ میلی متر

۱۵ کیلوگرم

۸ میلی متر

۲۰ کیلوگرم

۱۰ میلی متر

۲۵ کیلوگرم

 12 میلی متر

۳۰ کیلوگرم

برای محاسبه دقیق تر وزن شیشه به آدرس: https://www.easycalculation.com/other/glass-weight-calculator.php مراجعه کنید. در نرم افزار ارائه شده در این سایت با وارد کردن شکل شیشه ( مستطیل، مربع، دایره و …)، نوع شیشه ( معمولی، سکوریت یا لمینت)، ضخامت و ابعاد، وزن شیشه مورد نظر محاسبه می گردد.