از ظروف شیشه ای برای زندگی سالم استفاده کنیم. چرا از ظروف شیشه ای استفاده کنیم؟

طعم – سلامتیپایداریکیفیت

 taste

طعم  Taste 

مهمترین ویژگی استفاده از بطری شیشه ای و ظروف شیشه ای مربوط به حس چشایی ما می شود. شیشه به طور کامل طعم و مزه مواد غذایی داخل آن را حفظ می کند و همان مزه ای را که انتظار دارید می چشید. وقتی چیزی را که داخل بسته بندی شیشه ای ریخته شده می خورید یا می آشامید دقیقا مزه خالص آن ماده را حس می کنید. نه بیشتر و نه کمتر.

 health

سلامتی Health

شیشه ماده ای خالص، غیر واکنشی و سالم است که حتی اگر بارها و بارها مورد استفاده قرار بگیرد باز خاصیت خود را از دست نمی دهد. شیشه به عنوان یک مانع طبیعی محسوب می شود به طوریکه از نفوذ اکسیژن جلوگیری می کنند و به همین دلیل ویتامین ها و مواد معدنی مواد غذایی حفظ می شود. به راحتی تمیز می شود، استرلیزه می شود و دوباره استفاده می شود و نقش فزاینده ای در ارتقاء سطح سلامت دارد. 

 sustainability

 پایداری Sustainability 

شیشه از سه ماده طبیعی ساخته می شود: شن و ماسه، خاکستر سودا و سنگ آهک. این تنها بسته بندی می باشد که هم قابلیت استفاده مجدد و هم قابلیت بازیافت دارد. شیشه تبدیل به مواد شیمیایی خطرناک در دریاها و خشکی نمی شود. 

به هنگام بازیافت شیشه، از مواد خام کمتری لستفاده می شود و انرژی کمتری مورد استفاده قرار می گیرد. مطالب بیشتر در باره بازیافت شیشه بخوانید…

 

 quality

 کیفیت Quality

شیشه تنها وسیله بسته بندی می باشد که مردم دوست دارند آنها را نگهدارند، دوباره استفاده کنند، جمع آوری کنند و نمایش دهند. شیشه در طرح، رنگ و شکل های مختلف وجود دارد. شیشه زیباست،  خاطره انگیز است و می توانید کیفیت آن را در دست های خود حس کنید. 

شیشه برند ساز است و نشان می دهد که کسی به محتوای آن اهمیت می دهد. شیشه هسته اصلی بسیاری از کیفیت های موفق و برند های برتر بوده است.