صادرات یک کالا و خدمات از کشوری به کشور دیگر مربوط به این اواخر نمی شود بلکه از سال ها پیش این قبیل تجارت رخ می داده و مردم کالا و اجناسی را از کشور به کشور دیگر صادر و یا اجناس کشورهای دیگر را وارد می کردند.

%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87

دلیل شکل گیری صادرات و واردات چه بود؟

به طور کلی، اصلی ترین  دلایل به وجود آمدن صادرات و واردات، وجود و یا تولید کالا و خدماتی در یک کشور و وجود نیاز و تقاضا به همان چیز در کشور دیگر می باشد. این عرضه و تقاضا به چند دلیل اتفاق می افتاد.

1- دسترسی : امکان تولید و یا پرورش برخی چیزها فقط در جاهای خاصی وجود داشت. مثلا انبه در منطق استوایی.

2- کیفیت : مرغوبیت برخی از کالاها و یا خدماتی که در برخی از کشورها وجود دارد در سایر کشورها به آن صورت نیست. مثل مبل اسکاندیناوی، پنبه مصری، عطر فرانسوی و … که همین عامل برند شدن آنها نیز شده است.

3- قیمت: برخی از کالاها در برخی مناطق ارزان تر از سایر کشورها می باشد و این عامل سبب صادرات آن کالا می شود.

صادرات شیشه در ایران

محصول “شیشه” از جمله محصولاتی است که هر سه مزیت رقابتی اشاره شده را برای صادرات در ایران داراست. تولید شیشه نیاز به انرژی فراوان دارد و ایران سرشار از انرژی بخصوص سرشار از منابع گاز است که برای تولید شیشه از اهمیت فراوانی برخوردار است. ازطرفی گاز در ایران ارزان است. ثانیا، سایر منابع مورد نیاز تولید شیشه مثل سیلیس نیز در ایران فراوان است و تقریبا برای تولید شیشه نیاز به واردات مواد خام نمی باشد.

کارخانه های مجهزی در ایران برای تولید شیشه وجود دارد که امکان تولید شیشه با کیفیت را فراهم می سازند. قیمت تمام شده پایین و همچنین کیفیت مناسب، شرایط مناسبی را برای صادرات شیشه ایران فراهم آورده است. امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه که نیاز به شیشه دارند با وارد کردن شیشه با کیفیت و ارزان ایران نیاز خود را مرتفع می کنند.

بازرگانی شیشه سلیمی – بخش صاردات شیشه

Iran Glass Export – Salimi Glass