در مطلب زیر به مقایسه تمایل ادراکی و احساسی مردم در انتخاب شیشه یا پلاستیک برای مواد غذایی پرداخته شده است. این مقاله تحقیقاتی در سال ۲۰۱۵ در مجله Procedia Manufacturing چاپ شده است.

خلاصه

گرچه استفاده از پلاستیک در بسته بندی افزایش یافته است، اما همواره تحقیقات ثابت کرده است که مردم مواد داخل بسته بندی شیشه ای را با کیفیت تر تصور می کنند. هدف این تحقیق، سنجش قضاوت ادراکی و احساسی مشتریان با بررسی بصری و لمسی بسته بندی مختلف مواد غذایی، می باشد.

ما از مواد غذایی که اغلب در شیشه بسته بندی می شوند (مثل شراب، عسل و کرم شکلاتی) و سه محصولی که اغلب در پلاستیک بسته بندی می شوند ( مثل ماست و شیر و آبمیوه) در این آزمایش استفاده کردیم. برای هر محصول پنج نوع بسته بندی در نظر گرفته شد. بسته بنید شیشه ای، پلاستیکی شفاف مشابه بسته شیشه ای، پلاستیکی شفاف متفاوت با بسته شیشه ای، پلاستیک مات و پلاستیک با شکل غیر متعارف.

۳۰ شرکت کننده به صورت تصادفی برای سه شرایط مختلف آزمون انتخاب شدند. شرایط بصری، لمسی و لمسی + بصری. برای گروه بصری، حرکت چشم هایشان به هنگام نگاه کردن به بسته بندی ها ثبت می شد. از دو گروه دیگر تصویر برداری شد. برای گروه لمسی، کد گذاری نیز انجام شد. از شرکت کنندگان خواسته شد که میزان علاقه به هر بسته را مشخص و آنها را درجه بندی کنند. شرکت کنندگان اطلاع نداشتند که مواد ریخته شده در هر گروه بسته بندی کاملا یکسان است.

نتایج نشان داد که علاقه افراد بیشتر به سمت بسته بندی شیشه ای به جای پلاستیکی می باشد. به طور مشابه، افراد تصور می کردند که مواد داخل شیشه با کیفیت تر هستند. همچنین افرا کمترین علاقه را به بسته بندی های نامتعارف پلاستیکی نشان دادند و این بسته بندی در رتبه آخر قرار گرفت.

استفاده از بسته بندی شیشه ای، ارزش آن را نزد مشتری بالا می برد. ذهنیت مردم از بسته بندی شیشه ای نسبت به بسته بندی پلاستیکی، محصول سالم و باارزشتری است. 

جهت مطالعه متن کامل مقاله کلیک کنید.


جهت مشاهده لیست محصولات جار و بطری شیشه ای کلیک نمایید.