شیشه های هشدار دهنده


شیشه هشدار دهنده

همچنین با نام های شیشه های امنیتی، شیشه های آلارم دهنده و Alarm Glass نیز شناخته می شوند.

این نوع خاص و ویژه از انواع شیشه های امنیتی، از مزیت ویژه در شکنندگی شیشه های حرارت دیده استفاده می کنند. به طوریکه، بدون در نظر گرفتن نقطه اولیه ضربه، تمامی سطح شیشه به صورت ذرات ریز شکسته خواهد شد. از این اصل استفاده می شود و مداری الکتریکی در روی سطح شیشه قرار داده می شوند که پس از شکستن شیشه تحریک شده و جریان را برقرار می سازد. به طور کلی، سه روش برای ایجار مدار الکتریکی وجود دارد:
۱- روش متداول استفاده از حلقه هادی چسبانده شده روی شیشه می باشد. حلقه هادی روی شیشه قابل مشاهده است، این ویژگی می تواند مثبت باشد اما در بعضی مواقع بخصوص در شیشه های دوجداره خورشیدی یک نکته منفی به حساب می آید.
۲- روش مشابه روش اول ولی بااین تفاوت که جهت رفع مشکل قابل مشاهده بودن مدار، حلقه هادی در حاشیه شیشه و محلی که پشت قاب قرار می گیرد نصب شود.
۳- در نوع سوم، از رسانایی الکتریکی لایه ای رو شیشه عایق استفاده شده است، با استفاده از نقاط لحیم کاری شده پشت قاب شیشه ای که قابل مشاهده نیز نمی باشد.

مکانیزم شیشه هشدار دهنده
ویژگی خاص شیشه های هشداردهنده ، اتصال نقطه اندازه گیری به یک واحد ارزیابی هوشمند می باشد. این واحد ارزیابی انقدر کوچک است که به راحتی داخل یک جعبه تقسیم و یا جعبه سوئیچ جا می شود.تا سه شیشه هشدار دهنده را می توان به یک واحد ارزیابی هوشمند متصل کرد.

شیشه هشدار دهنده1


صنعت شیشه سلیمی

تولید کننده انواع شیشه دوجداره، رومیزی ، میز ناهارخوری و …

ارائه دهنده انواع شیشه دوجداره، شیشه لمینت و شیشه سکوریت

زنجان و سایر استان های کشور