شیشه فوق شفاف – شیشه سوپر کلییر

شیشه ماده شفافی است، اما این شفافیت درجه خاصی دارد. شیشه های معمولی درجه مشخصی از شفافیت دارند اما شیشه فوق شفاف یا شیشه سوپر کلییر ( یا Extra Clear Glass) بسیار شفاف تر از شیشه های معمولی می باشد. فرایند تولید و مواد خام اولیه تولید شیشه فوق شفاف کمی متفاوت تر از شیشه های شفاف معمولی است.

شیشه فوق شفاف

شیشه فوق شفاف

به طور کلی در مواد اولیه ساخت این شیشه ها سعی می شود از آهن کمی استفاده شود تا بازتاب نور به حداقل برسد، از اینرو به این شیشه ها Low-iron یا شیشه کم آهن نیز گفته می شود. هنگامی که چند لایه شیشه روی هم قرار می گیرند، درجه شفافیت شیشه نمایان تر می شود. در مواردی که از شیشه های دو یا چند جداره استفاده می شود و یا در مواردی که نیاز به استفاده از  شیشه های لمینت دو یا چند لایه می باشد، اگر از شیشه های معمولی استفاده شود، مشاهده می شود که از وضح و شفافیت شیشه بسیار کاسته می شود، در این موارد استفاده از شیشه فوق شفاف این مشکل را بر طرف می کند.  در مواقعی که نیاز است که حداکثر نور خورشید از شیشه عبور کند مانند شیشه سلول های خورشیدی تولید برق، یا در مواقعی که لبه شیشه نمایان است، و یا در مواقعی که می خواهیم رنگ های واقعی محیط را ببینیم، شیشه فوق شفاف کاربرد فراوانی دارد. با افزودن پوشش های مخصوص روی شیشه می توان خاصیت ضد بازتاب دهندگی نیز به این شیشه ها افزود.