همچنین با نام های “شیشه تقویت شده شیمیایی ، شیشه نشکن شیمیایی ، شیشه سکوریت شیمیایی ، شیشه سکوریت با فرآیند شیمیایی” نیز شناخته می شود.

%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c

هدف نهایی در سکوریت کردن شیشه به صورت شیمیایی تفاوتی با سکوریت کردن حرارتی ندارد، تنها فرآیند سکوریت کردن و مقاوم کردن آن شیمیایی می باشد. شیشه در حوضچه ای از نمک های مذاب در دمای حدود 400 درجه سانتیگراد غوطه ور میشود. مدت زمان غوطه ور شدن در مذاب برای بدست آوردن ولتاژ مشخص مهم حیاتی است. توزیع تنش در فرآیند سکوریت کردن شیمیایی متفاوت از روش حرارتی است. از روش شیشه سکوریت شیمیایی اغلب برای شیشه هایی با ضخامت 1 میلی متر، 2 میلی متر و 3 میلی متر استفاده می شود. تخت ماندن سطح شیشه سکوریت شیمیایی بسیار مهم است. از این رو تولید کنندگان مربوط به صنایع دستگاه های اسکن و کپی، پانل های خورشیدی، تجهیزات ماکروویو، شرکت های تکنولوژیک روشنایی، خودرو سازی و بسیاری دیگر از صنایع مربوط به شیشه فلوت می توانند از شیشه های سکوریت شیمیایی استفاده نمایند. شیشه سکوریت شیمیایی اغلب در صنایع حمل و نقل هوایی و صنایع روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد.

سکوریت با فرآیند شیمیایی مزایای زیر را به همراه دارد:

%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-1

– افزایش تاثیر مقاومتی
– افزایش استحکام خمشی و انعطافی
– افزایش مقاومت به شوک حرارتی
– افزایش مقاومت در برابر خراش

مزایای دیگری برای شیشه سکوریت شیمیایی با ضخامت کمتر نیز وجود دارد، از جمله:

– افزایش انتقال و شفافیت
– کاهش وزن
– کاهش هزینه های قاب و محافظ

تقریبا تمام انواع شیشه ای که دارای مقادیر زیادی نمک هستند می توانند با جایگزینی یونی مقاوم شوند.