سکوریت و درب اتوماتیک – تهران، اسلامشهر 96/01/31

اجرای سه قاب سکوریت با یک قاب طرح اتوماتیک در اسلامشهر تهران.