نصب درب کشویی دستی با طرح اتومات  با قابلیت تغییر دادن به درب اتومات با هزینه بسیار پایین در تاریخ 4/11/95

 خاوران –آقای خبازیان