نصب پاسال طلایی هفت سانتی دفتر آقای مهندس وزیری – الهیه تهران.

پاسال های طلایی بازرگانی شیشه سلیمی از جمله پاسال های جدید و بسیار زیبایی می باشد که نمای فوق العاده ای به پنجره و درب ها می دهند.

مقاوم در برابر تغییر رنگ.