جدول رویدادهای صنعت شیشه سال 2016 ( خارجی) – رویدادهای پیشرو

ماه رویداد

روز

عنوان

مکان

June 2016

6-890 امین کنفرانس سالانه مجمع تکنولوژی شیشه آلمانGoslar, Germany
6-9

میراستکلا

Moscow, Russia
8-9

GPD امریکای جنوبی

Sao Paulo, Brazil
8-11

شیشه امریکای جنوبی

(Sao Paulo, Brazil)
12-16

کنفرانس بین المللی شیشه های پوششی و پلاستیک

Braunschweig, Germany
21-24

EU PVSEC & Intersolar Europe

Munich, Germany
July 20164-8

هشتمین مدرسه تایستانی ICG

Montpellier, France
September 20165-9

ESG/SGT 100

sheffield, UK
8

کنفراس کارگاه راه حل های ویژه

Sheffield, UK
14-16

SGIA Expo

Las Vegas, USA
19-20

کارگاه کنفرانس شیشه

Düsseldorf, Germany
20-23

glasstec 16

Duesseldorf, Germany
October 201617-20

چهلمین کنفرانس شیشه ASEAN

Hua Hin/Cha-am, Thailand
19-21

GlassBuild

Las Vegas, USA
20-21

Glass – between technique and crea-ATIV-ity conference

Parma, Italy
November 20167-10

77 امین کنفراس درباره مشکلات شیشه

Columbus, Ohio, USA
9-11

InPrint

Milan, Italy
24-26

Glasstech Asia 2016

Ho Chi Minh City, Vietnam
December 20166-7شیشه کوبا  Cuba Glass

(Havana, Cuba

 

رویداد صنعت شیشه