ارزش صنعت بسته بندی خاورمیانه و شمال آفریقا به بیش از ۵۲٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.

بر اساس گزارش Smithers Pira ، بازار صنعت بسته بندی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۴، ارزشی معادل ۴۱٫۱ میلیارد دلار داشته است و طبق پیش بینی ها این رقم با رشد متوسط ۵% به ۵۲٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. این رشد ۵ درصدی از متوسط رشد بازار صنعت بسته بندی جهانی که ۴ درصد پیش بینی شده است نیز بیشتر است. تقاضای بسته بندی با افزایش فعالیت های اقتصادی، افزایش درآمد واقعی، شهرنشینی، افزایش جمعیت جوان و توسعه زیر ساخت های خرده فروشی در کشورهای MENA ، افزایش خواهد یافت.

طبق گزارش ارائه شده توسط Smithers Pira، که بازار صنعت بسته بندی کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا را بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ مورد بررسی و تحقیق قرار داده است و برای سال های ۲۰۱۴ تا  ۲۰۱۹ این بازار را پیش بینی کرده است. پیش بینی های ارزش بازار توسط محصولات بسته بندی ، مشتری نهایی و  دوازده بازار جهانی ارائه شده است. بعلاوه، این گزارش شامل تحلیل هدایت کنندگان و روند بازار، ساختار صنعت و فعالان صنعت عمده صنعت نیز می باشد.

در سال ۲۰۱۴ ،کشورهای خاورمیانه حدود سه چهارم از سهم بازار منطقه MENA را در اختیار داشتند و این رشد را به ۶٫۹ درصد رساندند.

پلاستیک سخت بیشترین سهم را در بازار بسته بندی با ۲۸٫۲ درصد دارا می باشد و پس از آن بسته بندی کارتن و تخته با سهم ۲۵٫۶ درصدی و پس از آن پلاستیک نرم با ۱۲٫۹ درصد قرار دارد. بسته بندی پلاستیکی به دلیل وزن سبک تر، قیمت کمتر و انعطاف پذیری بیشتر به تدریج جایگزین بطری های شیشه ای، قوطی های فلزی و بسته بندی کاغذی و کارتن می شود.

در سال ۲۰۱۴، ۳۳٫۸ درصد از سهم صنعت بسته بندی مربوط به بخش غذا و ۲۶٫۴ درصد مربوط به صنایع بزرگ و ۲۵٫۲ درصد متعلق به نوشیدنی ها می باشد.