جار شیشه ای مینیاتوری – شیشه های باریک

شیشه های مینیاتوری از جمله جارهای محبوب برای بسته بندی انواع محصولات هستند. جار شیشه ای مینیاتوری اغلب قطر کمتر از ۵ سانتی متر دارند. ارتفاع این شیشه ها از ۴ سانتی متر تا بیش از ۱۴ سانتی متر متغیر است. بیشتر برای بسته بندی زعفران، ادویه، شکلات و محصولات گران قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. 

جار چهارگوش مینیاتوری درب معمولی سایز۳

جار چهارگوش مینیاتوری درب معمولی سایز۳

جار چهارگوش مینیاتوری درب معمولی سایز4
قیمت بدون درب: 4542 تومانقیمت بدون درب: 3994 تومان
تعداد در کارتن : 168 تاییتعداد در کارتن : 196 تایی
جار چهارگوش مینیاتوری درب معمولی سایز5جار چهارگوش مینیاتوری درب معمولی سایز6
قیمت بدون درب: 3758 تومانقیمت بدون درب: 3640 تومان
تعداد در کارتن : 252 تای تاییتعداد در کارتن : 252 تای تایی
جار گرد مینیاتوری درب معمولی سایز۱جار گرد مینیاتوری درب معمولی سایز2
قیمت بدون درب : 5102 تومانقیمت بدون درب : 4766 تومان
تعداد در کارتن : 147 تاییتعداد در کارتن : 147 تایی
جار گرد مینیاتوری درب معمولی سایز3جار گرد مینیاتوری درب معمولی سایز4
قیمت بدون درب : 4318 تومانقیمت بدون درب : 3870 تومان
تعداد در کارتن : 196 تاییتعداد در کارتن : 245 تایی
جار گرد مینیاتوری درب معمولی سایز5جار گرد مینیاتوری درب معمولی سایز6
قیمت بدون درب : 3534 تومانقیمت بدون درب : 3498 تومان
تعداد در کارتن : 294 تاییتعداد در کارتن : 294 تایی
تصویر
جار مینیاتوری ارتفاع 5 درب کانتینری

جار شیشه مینیاتوری سایز۵

جار شیشه ای مینیاتوری ارتفاع 7 درب کانتینری

جار شیشه مینیاتوری سایز۷

قیمت5484 تومان با درب کانتینری5820 تومان با درب کانتینری
تعداد در کارتن294 تایی245 تایی
تصویر
جار شیشه ای مینیاتوری ارتفاع 9 درب کانتینری

جار شیشه مینیاتوری سایز۹

جار شیشه ای مینیاتوری ارتفاع 11 درب کانتینری

جار مینیاتوری سایز۱۱

قیمت6268 تومان با درب کانتینری6716 تومان با درب کانتینری
تعداد در کارتن196 تایی147 تایی
تصویر
جار مینیاتوری سایز 13

جار مینیاتوری سایز۱۳

قیمت7052 تومان با درب کانتینری
تعداد در کارتن147 تایی
مینیاتوری چهارگوش سایز5 درب کانتینری

مینیاتوری چهارگوش سایز ۵

مینیاتوری چهارگوش سایز4 درب کانتینری

مینیاتوری چهارگوش سایز۴

5758 تومان با درب کانتینری6094 تومان با درب کانتینری
252 تایی196 تایی
مینیاتوری چهارگوش سایز3 درب کانتینری

مینیاتوری چهارگوش سایز۳

مینیاتوری چهارگوش سایز2 درب کانتینری

مینیاتوری چهارگوش سایز۲

6542 تومان با درب کانتینری6990 تومان با درب کانتینری
168 تایی126 تایی

مینیاتوری چهارگوش سایز۱

7326 تومان با درب کانتینری
112 تایی
جار مینیاتوری گرد سایز یک چوب پنبه خور

جار مینیاتوری گرد سایز یک چوب پنبه خور

جار مینیاتوری گرد سایز دو چوب پنبه خور

جار مینیاتوری گرد سایز دو چوب پنبه خور

جار مینیاتوری گرد سایز سه چوب پنبه خور

جار مینیاتوری گرد سایز سه چوب پنبه خور

11536 تومان با چوب پنبه11200 تومان با چوب پنبه10864 تومان با چوب پنبه
147 تایی147 تایی196 تایی
جار مینیاتوری گرد سایز چهار چوب پنبه خور

جار مینیاتوری گرد سایز چهار چوب پنبه خور

جار مینیاتوری گرد سایز پنج چوب پنبه خور

جار مینیاتوری گرد سایز پنج چوب پنبه خور

10528 تومان با چوب پنبه10192 تومان با چوب پنبه
245 تایی343 تایی

 

جار شیشه ای مینیاتوری در دو طرح گرد و چهار گوش و با سه نوع درب پیچی فلزی ساده ، درب کانتینری و چوب پنبه خور تولید شده است. قیمت های بروز و لیست سایر محصولات را در صفحه جار و بطری شیشه ای ملاحظه نمایید. بهترین راه ارتباطی ما پیام رسان های شماره ۰۹۳۹۱۶۵۰۷۰۰ می باشد. ارسال تهران با پیک و شهرستان از طریق باربری انجام می شود.