چوب پنبه چگونه ساخته می شود؟ راهنمای تصویری تولید چوب پنبه.

تولید چوب پنبه

فرآیند تولید چوب پنبه از جنگل شروع می شود. جائیکه درختان بلوط هر ۹ سال یکبار و زمانی که به بلوغ رسیده باشند، برداشت می شوند. اینکار به درخت بلوط آسیب نمی زند و پوسته کنده شده از درخت، دوباره رشد خواهد کرد. اغلب جنگلهای چوب پنبه در اسپانیا و پرتغال هستند.

تولید چوب پنبه

سال برداشت بر روی تنه درخت مشخص می شود. بنابراین، هیچ درختی در زمان اشتباه برداشت نمی شود. چوب پنبه ماده عایق فوق العاده ایست و درختان بلوط را آتش سوزی های جنگل که گاهی در تابستان های گرم مدیترانه رخ می دهد، محافظت می کند.

تولید چوب پنبه

این نمای نزدیکی از درختی است که سال گذشته برداشت شده است.

پوسته های چوب پنبه برداشت شده، قبل از تولید انبار می شوند. کارخانه های با کیفیت تر، انبار را بجای زمین خشک روی بتن انجام می دهند تا از آلودگی های احتمالی پیشگیری شود.

این نمای نزدیک از پوسته درخت بلوط است. این پوسته نازکتر از آن است که بتوان چوی پنبه طبیعی عالی از آن بدست آورد. اما به لطف فرایند فنی تولید چوب پنبه و فشرده سازی و ترکیب چوب پنبه های می توان چوب پنبه های بزرگتر و با کیفیت تر تولید کرد.

قبل از تولید چوب پنبه، پوسته ها روی پالت قرار می گیرند و برای اولین مرحله آماده می شوند : جوشاندن.

چوب پنبه ها برای تمیز شدن و نرم شدن جوشانده می شوند. قبلا اینکار در حوضچه های بزرگ و بدون تعویض آب انجام می شد اما امروزه این آب به طور مداوم تعویض، تمیز و فیلتر می شود. 

تخته چوب پنبه ها جوشانده شده، صاف تر می شوند و کار با آنها راه تر می شود.

این یک قطعه زیبا از چوب پنبه است

تولید چوب پنبه

تولید چوب پنبه

سپس تخته ها درجه بندی می شوند و به قطعات قابل اجرا بریده می شوند.

تولید چوب پنبه

برخی را مستقیما پانچ می کنند و چوب پنبه طبیعی می سازند و برخی دیگر به فرایند فنی تولید ارسال می شوند. 

تولید چوب پنبه

تولید چوب پنبه

برخی از چوب پنبه ها در این مرحله توسط کارگران سوراخ و استخراج می شوند و بقیه به دستگاه ماشینی منتقل می شوند. 

تولید چوب پنبه

چوب پنبه های باقی مانده نیز دوباره طی فرایندی چسبیده و تبدیل به چوب پنبه می شوند.

تولید چوب پنبه

تولید چوب پنبه

چوب پنبه ها با دستگاه های نوری مرتب می شوند. از فشار و جریان هوا جهت فرستادن چوب پنبه ها به سطل های درجه بندی شده استفاده می شود.

تولید چوب پنبه

و در آخر چوب پنبه ها به صورت چشمی مرتب می شوند.

 

بازرگانی شیشه سلیمی ارائه دهنده انواع جار و بطری شیشه ای

جهت مشاهده محصولات کلیک کنید