برش شیشه بیضی مشابه برش شیشه گرد است اما نکته اصلی، رسم شکل بیضی روی شیشه است که به سادگی رسم شکل دایره نیست. برای رسم دایره می توان از پرگار استفاده کرد و یا اینکه از الگوها دایره موجود استفاده نمود اما رسم بیضی دشوار تر است و الگوی بیضی شکل معمولا در دسترس نمی باشد. مهارت رسم شکل بیضی روی شیشه بسیاری از مشکلات شما را رفع خواهد کرد.

1- ابتدا قطرهای بیضی را طبق اندازه مورد نظر رسم نمایید. قطرها عمود برهم بوده و همدیگر را نصف می کنند. نوک پرگار را مطابق شکل زیر روی محل تقاطع قطرها قرار داده و به اندازه نصف قطر بزرگ باز کنید.

برش شیشه بیضی 1

2- نوک پرگار را به ابتدای قطر کوچک منتقل کرده و با اندازه بدست آمده قبلی مطابق شکل روی قطر بزرگ علامت گذاری کنید.

برش شیشه بیضی 2

3- نقاط بدست آمده را کانون های بیضی می گویند.

برش شیشه بیضی 3

4- دو میخ مطابق شکل در دو سر قطر بزرگ قرار دهید(بعدا جابجا می‌شوند) و آنها را با طنابی به هم وصل کنید؛ طوری که طناب کاملا کشیده و منطبق بر قطر بزرگ باشد. (به یک سر گره بزنید و طناب را بکشید تا کاملا راست شود و بعد به میخ دیگر گره بزنید.)

برش شیشه بیضی 4

5- در حالی که اتصال طناب و میخ‌ها را جدا نمی‌کنید؛ میخ‌ها را بردارید و در نقاط کانونی بگذارید.(در نقاط F۱ و F۲) و مطابق شکل با مداد یا ابزار بُرش، طناب را به بیرون بکشید.

برش شیشه بیضی 5

6- در حالی که طناب از دوسر کاملا کشیده است رسم بیضی را انجام دهید. (موقع ترسیم، طناب نباید شل شود).

برش شیشه بیضی 6

از آنجاییکه قرار دادن میخ روی شیشه امکان پذیر نیست می توان از وسیله دیگری  که محکم روی شیشه بچسب این مشکل را رفع کرد و یا اینکه ابتدا شکل روی الگوی کاغذی یا مقوایی پیاده شود و پس از آن برش شیشه بیضی انجام شود.

ادامه برش شیشه بیضی مشابه برش شیشه گرد می باشد.