این مطالعه تحقیقاتی به بررسی سیستم بازیافت دو مجموعه رقیب تولید­کننده نوشیدنی می ­پردازد. فرض بر این است که این مجموعه­ ها عملیات تولید خود را از طریق استانداردسازی بطری­ های شیشه ­ای خود برای اجرای ساده راهبرد EPR (مسئولیت توسعه یافته تولید­کننده) هماهنگ می­ کنند. فواید آنی مربوط به کار استانداردسازی از سه جنبه قابل­ارزیابی است. اولا فرایندهای دسته ­بندی و تبادل بطری­ های جمع­ آوری شده برای استفاده مجدد توسط هر تولید­کننده دیگر لزومی ندارد. ثانیا، کاهش هزینه از طریق تسهیل فرایندهای جم ع­آوری و استفاده مجدد حاصل می­شود. نهایتا، با تقاضای تصادفی از بطری­های شیشه­ای، هزینه­ های نگهداشت در انبار آنها و هزینه­ های فروش نیز از طریق جمع­ آوری مجدد کاهش می ­یابد. ما از طریق توسعه مدل­های ریاضی یک سیاست بهر­ه­ برداری بهینه را در دو مجموعه تولید­کننده مشخص می­ کنیم که بتواند مجموع فواید حاصل ­شده از استانداردسازی را بیشینه نماید. مثال عددی نیز برای نشان دادن اعتبار این مدل حل می­شود. آزمایش ­های حساسیت نیز به منظور بررسی تاثیرات پارامترهای سیستم روی مقدار تابع هدف و متغیرهای تصمیم ­گیری انجام می­شود.

استاندارسازی بسته بندی بطری شیشه ای

متن کامل مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835211003494

مجله صنعت شیشه ایران