اخبار و رویدادها و نمایشگاه های صنعت شیشه

نمایشگاه های داخلی سال 1395

تاریخ نمایشگاه

نام نمایشگاه

مکان نمایشگاه

2 الی 5 اردیبهشت

نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته

مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران

14 الی 18 اردیبهشت

اولین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی استان همدان

14 تا 17 اردیبهشت

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

قائمشهر (مازندران)

21 الی 24 اردیبهشت

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی ایران – تبریز

نمایشگاه بین المللی تبریز

27 الی 31 اردیبهشت

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

نمایشگاه بین المللی خرم آباد ( لرستان)

28 الی 31 اردیبهشت

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی رشت ( گیلان)

28 الی 31 اردیبهشت

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش

نمایشگاه بین المللی کیش

29 اردیبهشت الی 1 خرداد

ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال

محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران ( بوستان گقتگو)

4 الی 7 خرداد

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، معماری و انبوه سازی

نمایشگاه بین المللی ارومیه

4 الی 7 خرداد

سومین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره، یراق آلات و ماشین آلات مربوطه

نمایشگاه بین المللی ارومیه

10 الی 13 خرداد

اولین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات وابسته

نمایشگاه بین المللی گرگان ( استان گلستان)

10 الی 14 خرداد

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی شیراز ( فارس)

21 الی 25 تیر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی ایران – تبریز

نمایشگاه بین المللی تبریز

22 الی 25 تیر

سومین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی رشت ( گیلان)

5 الی 8 مرداد

چهارمین نمایشگاه صنعت خودرو، قطعات و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی سنندج (کردستان)

11 الی 15 مرداد

نمایشگاه تکنولوژی نوین ساختمان

نمایشگاه بین المللی بوشهر

19 الی 22 مرداد

سومین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی اصفهان

22 الی25 مرداد

شانزدهمین نمایشگاه بین الممللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران

26 الی 29 مرداد

پنجمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، مواد اولیه و ماشین آلات مربوطه

نمایشگاه بین المللی ارومیه

2 الی 5 شهریور

سومین نمایشگاه تخصصی درب، پنجره و آسانسور و صنایع مربوطه

نمایشگاه بین المللی قزوین

4 الی 7 شهریور

پنجمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، مواد اولیه و ماشین آلات وابسته

نمایشگاه بین المللی مشهد

8 الی 12 شهریور

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی همدان

10 الی 13 شهریور

هشتمین نمایشگاه تخصصی تکنولوژی و بهره وری انرژی در صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی اصفهان

12 الی 16 شهریور

هفتمین نمایشگاه شهر هوشمند

نمایشگاه بین المللی مشهد

16 الی 19 شهریور

دوازدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان کردستان

نمایشگاه بین المللی سنندج (کردستان)

16 الی 19 شهریور

سومین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، مواد اولیه و ماشین آلات ایران-تبریز

نمایشگاه بین المللی تبریز

29 شهریور الی 2 مهر

نمایشگاه مصالح ساختمان

نمایشگاه بین المللی یزد

6 الی 9 مهر

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی کرمان ( جنوب شرق)

16 الی 19 آذر

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)

16 الی 19 آذر

دومین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی نوین ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران

30 آذر الی 3 آباننمایشگاه تخصصی درب و پنجرهنمایشگاه بین المللی شیراز (فارس)
30 آذر الی 3 آباننمایشگاه تخصصی مصالح، تکنولوژی و تجهیزات نوین ساختمان

نمایشگاه بین المللی شیراز (فارس)

5 الی 8 بهمن

هشتمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابستهنمایشگاه بین المللی تهران
26 الی 29 بهمندهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی قزوین

26 الی 29 بهمنپنجمین نمایشگاه بین المللی انبوه سازان

نمایشگاه بین المللی قزوین

نمایشگاه های خارجی