جهت سفارش ابزار شیشه بری با شماره ۰۹۱۲۹۴۸۱۹۳۰ تماس حاصل نمایید.

قیمت ها و تصاویر صفحه ابزار شیشه بری در حال بروز رسانی می باشد ، لطفا جهت دریافت لیست قیمت ها با شماره ۰۹۱۲۹۴۸۱۹۳۰ تماس حاصل نمایید

کدتصویرنامقیمت
951236قاپک دوتایی طرح آلمان
(سبک تحمل وزن تا 85کیلو و
سنگین تحمل وزن تا 110 کیلو)
300.000 تومان
400.000 تومان
951234قاپک سه تایی سنگین
تحمل وزن 210 کیلو
620.000 تومان
951225قاپک تکی طرح آلمان
تحمل وزن 50 کیلو
270.000 تومان
951226قاپک سه تایی طرح آلمان
(سبک تحمل وزن تا 135
کیلو و سنگین تحمل وزن تا 190 کیلو)
425.000 تومان
550.000 تومان
951227قاپک سه تایی نقره ای
تحمل وزن تا 150 کیلو
370.000 تومان
951228قاپک تکی نقره ای
تحمل وزن 50کیلو
240.000 تومان
کدتصویرنامقیمت ( تومان)
Al5500الماس نفتتخور دسته فلزی180.000تومان
Al5501الماس هارمتال دسته چوبی250.000 تومان
A2l552الماس هارمتال دسته پلاستیکی270.000 تومان
A2l553الماس هارمتال فولادی دسته پلاستیکی370.000 تومان
A2l554الماس هارمتال فولادی دسته چوبی370.000 تومان
A2l555الماس 2میل بر88.000 تومان
A2l556نیش نرم بر بوهل100.000 تومان
A2l557نیش نرم بر سومیتومو150.000 تومان
A2l558نیش قواره بر کی دی120.000 تومان
A2l559نیش قواره بر کی استار80.000 تومان
کدتصویرنامقیمت(تومان)
131231سنگ لول شش میل بوترا1.050.000 تومان
131232سنگ لول هشت میل بوترا1.200.000 تومان
131233سنگ لول ده میل بوترا1.550.000 تومان
131234سنگ دو پله 10میل3.250.000 تومان
کدتصویرنامقیمت (تومان)
KD42760قواره بر کی دی 60 سانتی1.050.000 تومان
KD42790قواره بر کی دی 90سانتی1.150.000 تومان
KD427120قواره بر کی دی 120 سانتی1.400.000 تومان
KD427150قواره بر کی دی 150 سانتی1.600.000 تومان
KD427180قواره بر کی دی 180 سانتی1.800.000 تومان
Glx42760قواره بر گلکسی 60 سانتی750.000 تومان
Glx42790قواره بر گلکسی 90 سانتی850.000 تومان
Glx427120قواره بر گلکسی 120 سانتی1.000.000 تومان
Glx427150قواره بر گلکسی 150 سانتی1.150.000 تومان
Glx427150قواره بر گلکسی 180 سانتی1.400.000 تومان

انواع گرد بر شیشه

کدتصویرنامقیمت(تومان)
Cr14060گرد بر نفت خور سیاه 60 سانتی380.000 تومان
Cr140120گرد بر نفت خور سیاه 120 سانتی480.000 تومان
CRGO60گرد بر نفت خور درجه 1
60سانتی
530.000 تومان
CRGO120گرد بر نفت خور درجه 1
120 سانتی
600.000 تومان
KO1205کنگره زن طلایی600.000 تومان
KO1208کنگره زن نقره ای500.000 تومان
KO1209جدا کن 10میل550.000 تومان
KO1210جدا کن 20میل2.900.000 تومان