جهت سفارش بطری، کد و یا تصویر محصول را به همراه تعداد مورد نیاز و همچنین مشخصات گیرنده ( نام و نام خانوادگی، آدرس و شماره تلفن) به شماره تلگرام ۰۹۳۹۱۶۵۰۷۰۰ جهت صدور پیش فاکتور ارسال فرمایید.

قیمت ها برای هر یک عدد جار یا بطری و به تومان می باشد.

۱- محصول جار شیشه ای

کد

تصویر

مشخصات

۰۱

 جار شیشه ای

قیمت با درب

 ۸۵۰

قیمت بدون درب

 ۷۱۰

تعداد در کارتن

 ۴۸ تایی

حجم

 ۳۶۰ سی سی

عسل : ۰٫۵ کیلو

۰۲  جار شیشه ای1  قیمت با درب  ۱۲۴۰
 قیمت بدون درب  ۱۱۸۰
 تعداد در کارتن  ۲۴ تایی
 حجم  ۷۵۰ سی سی عسل : ۱ کیلو
۰۳  img_680603  قیمت با درب  ۹۶۰
 قیمت بدون درب  ۸۴۵
 تعدا در کارتن  ۳۵
 حجم

 ۵۸۰ سی سی

۸۰۰ گرم

۰۴  img_6808  قیمت با درب  ۸۰۰
 قیمت بدون درب  ۶۸۰
 تعدا در کارتن  ۸۰ تایی
 حجم

 ۲۰۰ سی سی

۲۵۰ گرم

۰۵  img_6810  قیمت با درب  ۸۹۰
 قیمت بدون درب  ۷۸۰
 تعداد در کارتن  ۸۰ تایی
 حجم

 ۳۰۰ سی سی

عسل: ۴۰۰ گرم

۰۶  img_6812  قیمت با درب  ۹۸۵
 قیمت بدون درب  ۸۵۰
 تعداد در کارتن  ۶۴ تایی
 حجم

 ۳۳۰ سی سی

عسل : ۰٫۵ کیلو

۰۷  img_6817  قیمت با درب  ۱۲۵۰
 قیمت بدون درب  ۱۱۸۰
 تعداد در کارتن  ۲۷ تایی
 حجم

 ۷۵۰ سی سی

عسل : ۱ کیلو

۰۸  img_6818  قیمت با درب  ۱۱۰۰
 قیمت بدون درب  ۹۸۰
 تعداد در کارت  ۲۷ تایی
 حجم

 ۶۰۰ سی سی

عسل : ۸۵۰ گرم

۰۹  img_6820  قیمت با درب  ۹۹۵
 قیمت بدون درب ۸۸۰
 تعدا در کارتن  ۳۵تایی
 حجم

 ۵۰۰ سی سی

عسل: ۷۰۰ گرم

۱۰  img_6821  قیمت با درب  ۱۱۵۰
 قیمت بدون درب ۱۰۰۰
 تعداد در کارتن  ۳۰ تایی
 حجم

 ۷۱۵ سی سی

عسل : ۱ کیلو

۱۱  img_6822  قیمت با درب  ۶۸۵
 قیمت بدون درب  ۵۷۵
 تعدا در کارتن  ۱۴۴ تایی
 حجم

 ۹۰ سی سی

عسل : ۱۲۵ گرم

۱۲  img_6823  قیمت با درب  ۹۵۵
 قیمت بدون درب  ۸۴۵
 تعداد در کارتن  ۴۸ تایی
 حجم

 ۳۶۰ سی سی

عسل: ۰٫۵ کبلو

۱۳  img_6824  قیمت با درب  ۹۸۰
 قیمت بدون درب  ۸۷۰
 تعدا در کارتن ۶۰ تایی
 حجم

 ۲۱۵ سی سی

عسل : ۳۰۰ گرم

۱۴  img_6825  قیمت با درب  ۱۱۵۰
 قیمت بدون درب  ۱۰۴۰
 تعدا در کارتن  ۶۰ تایی
 حجم

 ۳۲۵ سی سی

عسل : ۴۵۰ گرم

۱۵  img_6827  قیمت با درب  ۱۲۲۰
 قیمت بدون درب  ۱۱۰۰
 تعدا در کارتن  ۳۶ تایی
 حجم

 ۴۷۰ سی سی

عسل : ۶۵۰ گرم

۱۶  img_6831  قیمت با درب  ۱۲۰۰
 قیمت بدون درب  ۱۱۸۰
 تعدا در کارتن  ۳۵ تایی
 حجم

 ۶۱۰ سی سی

عسل : ۸۵۰ گرم

۱۷  img_6832  قیمت با درب  ۱۲۲۰
 قیمت بدون درب  ۱۲۰۰
 تعدا در کارتن  ۳۲ تایی
 حجم  ۷۰۰ سی سی۹۵۰ گرم عسل
۱۸  img_6834  قیمت با درب  ۱۰۵۰
 قیمت بدون درب  ۹۸۰
 تعدا در کارتن  ۴۰ تایی
 حجم  ۵۰۰ سی سیعسل : ۷۰۰ گرم
۱۹  img_6835  قیمت با درب  ۱۷۲۰
 قیمت بدون درب  ۱۶۰۰
 تعداد در کارتن  ۱۸ تایی
 حجم

 ۱۰۷۰ سی سی

عسل: ۱٫۵ کیلو

۲۰  img_6836  قیمت با درب  ۲۴۷۰
 قیمت بدون درب  ۲۳۸۰
 تعدا در کارتن  ۱۴ تایی
 حجم

 ۱۵۰۰ سی سی

عسل: ۲ کیلو

۲۱  img_6839  قیمت با درب  ۸۱۰
 قیمت بدون درب  ۷۰۰
 تعدا در کارتن  ۸۰ تایی و ۶۰ تایی
 حجم

 ۲۵۰ سی سی

عسل : ۳۵۰ گرم

 ۲۲  جار 360 نیم کیلویی   جار شیشه ای استوانه ای ۳۶۰ سی سی – نیم کیلو عسل  قیمت با درب :۱۲۵۰ تومان – بسته بندی ۶۰ تای
۲۳ جار هشت گوش

قیمت با درب

۱۳۲۰

قیمت بدون درب

۱۲۵۰

تعداد در کارتن

۳۶

حجم

۷۵۰ سی سی

عسل : ۱ کیلو

۲۴ جار شش گوش قیمت با درب ۱۲۸۰
قیمت بدون درب ۱۱۳۰
تعداد در کارتن ۵۶
حجم ۳۵۰ سی سی -۰٫۵ کیلو عسل

۲- محصول بطری شیشه ای

کد

تصویر

مشخصات

B1  img_6840 قیمت  ۶۷۰
بسته بندی  ۷۲ تایی
حجم  ۲۰۰ سی سی
B2  img_6841 قیمت  ۸۹۰
بسته بندی  ۳۴ تایی
حجم  ۴۱۰
B3  بطری 250 قهوه ای قیمت ( عدم موجودی)  ۱۲۲۰
حداقل سفارش  ۱۰۰۰
حجم  ۲۵۰
B4  img_6844 قیمت ( عدم موجودی)
بسته بندی  ۵۰ تایی
حجم  ۳۳۰
B5  img_6845 قیمت  ۹۴۰
بسته بندی ۶۰ تایی
حجم  ۲۵۰
B6  img_6846 قیمت  ۱۱۹۰
بسته بندی  ۳۱ تایی
حجم  ۵۰۰
B7  img_6847 قیمت (عدم موجودی)  با درب استیل: ۱۷۹۰با درب پلاستیکی: ۱۳۸۰
بسته بندی  ۳۶ تایی
حجم  ۵۰۰
B8  img_6848 قیمت  درب استیل: ۲۴۸۰درب پلاستیکی: ۱۹۸۰
بسته بندی ۲۰ تایی
حجم  ۱ لیتر
B9  img_6850 قیمت (عدم موجودی)  ۳۷۵۰
بسته بندی  ۱۲ تایی
حجم  ۱ لیتر
B10  img_6851 قیمت  ۳۷۵۰
بسته بندی  ۱۶ تایی
حجم  ۱ لیتر
B11  img_6852 قیمت  ۳۷۵۰
بسته بندی  ۱۶ تایی
حجم  ۱ لیتر
B12  img_6853 قیمت  ۳۷۵۰
بسته بندی  ۱۶ تایی
حجم  ۱ لیتر
B13  img_6854 قیمت  ۳۷۵۰
بسته بندی  ۱۲ تایی
حجم  ۱ لیتر
B14  img_6855 قیمت  ۳۷۵۰
بسته بندی  ۱۶ تایی
حجم  ۱ لیتر
B15  img_6859 قیمت  ۳۷۵۰
بسته بندی  ۱۶ تایی
حجم  ۱ لیتر
B16  img_6862 قیمت ( عدم موجودی)  با چوب پنبه: ۴۱۰۰درب استیل: ۳۵۵۰
بسته بندی ۱۲ تایی
حجم  ۱ لیتر
B17  img_6863 قیمت  با چوب پنبه: ۴۱۰۰درب استیل: ۳۵۵۰
بسته بندی  ۱۲ تایی
حجم  ۱ لیتر
B18  img_6864B18 قیمت  ۳۵۵۰ – ۴۱۰۰
بسته بندی  ۱۲ تایی
حجم  ۱ لیتر
B19  1.5 فرانسه قیمت  درب پلاستیکی :۲۳۵۰
B20 بطری 330 دلستری شفاف قیمت ۸۱۰
بسته بندی ۴۵-۵۰
حجم ۳۳۰ سی سی
B21 بطری 330 با درب قیمت ۸۱۰
بسته بندی ۵۰-۴۵
حجم ۳۳۰ سی سی
B22 img_6868 قیمت ۴۳۵۰
بسته بندی ۹
حجم ۲٫۵
B23 img_6870 قیمت ۴۷۵۰
بسته بندی ۹
حجم ۲٫۳
B24 6 لیتری فرانسه قیمت ۴۸۵۰
بسته بندی ۹
حجم ۳
B25 img_6872 قیمت (عدم موجودی)  ۴۹۵۰ – ۵۵۰۰- ۶۷۰۰-  ۷۳۴۰
بسته بندی ۹ – ۶ تایی
حجم  ۲ – ۳ – ۴ – ۵ لیتری
B26 img_6875 قیمت ۴۳۰۰ – ۴۸۰۰ – ۵۳۰۰
بسته بندی  ۹ – ۶
حجم ۱٫۵ – ۲ – ۲٫۵
B27 img_6884 قیمت  ۲۹۵۰
بسته بندی ۱۲ تایی
حجم  ۱ لیتری
B28 img_6885 قیمت ۷۵۰
بسته بندی ۴۵
حجم ۳۳۰
B29 img_68861 قیمت (عدم موجودی) ۷۵۰
بسته بندی ۴۵
حجم ۳۳۰
B30 بطری پایه دار یخی قیمت ( عدم موجودی) ۷۵۵۰
بسته بندی ۶
حجم ۴ لیتری
 B31  بطری 2 لیتری  قیمت ( عدم موجودی)  ۵۵۰۰
 بسته بندی  ۹ تایی
 حجم   ۲ لیتر
 B32  قرابه شیشه ای قیمت (عدم موجودی)   ۲۵۰۰۰ – ۱۶۰۰۰ – ۱۴۰۰۰
 بسته بندی   ۱ عدد – ۴ عدد – ۴ عدد
 حجم  ۱۰ لیتر – ۷ لیتر – ۵ لیتر
 B33  بطری شیشه ای  قیمت  ۳۷۵۰
 بسته بندی   ۱۲ تایی
 حجم  ۱ لیتر
 B34  بطری شیشه ای1  قیمت  ۳۷۵۰
 بسته بندی  ۱۲ عدد
 حجم  ۱ لیتر
 B35  بطری شیشه ای 1 لیتری  قیمت  ۳۷۵۰
 بسته بندی ۱۶ تایی
 حجم  ۱ لیتر

 

ارسال بطری و جار شیشه ای

جهت صدور پیش فاکتور اطلاعات سفارش و اطلاعات گیرنده سفارش را به شماره ۰۹۳۹۱۶۵۰۷۰۰ تلگرام نمایید.

صنعت شیشه سلیمی ارائه دهنده انواع بطری شیشه ای و جار تولید داخل و خارج.

ثابت و تائید شده است که مواد در ظروف شیشه ای سالم و قابل اعتماد می باشند. ظروف شیشه ای هم طعم مواد غذایی را تغییر نمی دهند و هم برای محیط زیست ضرر ندارند.

حقایقی در این مورد:

– شیشه قابل بازیافت است و بی نهایت بار بدون از دست دادن کیفیت می تواند بازیافت شود.

– ۸۰ درصد از شیشه های مصرفی دوباره در شیشه های جدید مورد استفاده قرار می گیرند.

– یک ظرف شیشه ای می تواند تنها در کمتر از ۳۰ روز از سطل زباله فروشگاه به قفسه فروشگاه برگردد. تخمین زده شده است که ۸۰ درصد از شیشه های بازیافتی تبدیل به بطری های شیشه ای می شوند.

– شیشه بدون منفذ و نفوذ ناپذیر است، پس هیچ تداخلی بین بطری شیشه ای و مواد غذایی ونوشیدنی ها صورت نمی گیرد که طعم آنها را عوض کند.

– شیشه تقریبا هیچ واکنش شیمیایی با مواد غذایی درون خود نمی دهد، از اینرو ماده داخل آن شکل و طعم خود را حفظ خواهد کرد.

– وقنی مشتریان از مواد غذایی داخل بطری های شیشه ای استفاده می کنند نه تنها از خطرات احتمالی دوری می کنند بلکه از مزایا آن نیز بهره مند می شوند.

تنوع تولید بطری شیشه ای و جار بسیار زیاد است، لیست نمونه های موجود در انبار به شرح بالا می باشد.