محاسبه وزن شیشه به صورت دقیق کار ساده ای نیست اما به صورت تقریبی می توان با توجه به ابعاد شیشه، نوع و ضخامت آن، وزن تقریبی آن را محاسبه کرد و پس از آن نسبت به انجام عملیات مورد نظر تصمیم گیری کرد. طی محاسبات انجام شده وزن یک مترمربع شیشه تکجداره با ضخامت 2 میلی متر برابر 5 کیلو گرم می باشد و یک مترمربع شیشه 4 میل وزنی معادل 10 کیلو گرم خواهد داشت.

با این توضیحات وزن شیشه دوجداره با ابعاد 100*60 سانتی متر حدود 13.2 کیلو گرم خواهد شد. وزن شیشه دوجداره با ابعاد 60*190 حدودا 25.08 کیلوگرم می باشد.

ضخامت

وزن هر مترمربع

2 میلی متر

5 کیلوگرم

4 میلی متر

10 کیلوگرم

6 میلی متر

15 کیلوگرم

8 میلی متر

20 کیلوگرم

10 میلی متر

25 کیلوگرم

 12 میلی متر

30 کیلوگرم

برای محاسبه دقیق تر وزن شیشه به آدرس: https://www.easycalculation.com/other/glass-weight-calculator.php مراجعه کنید. در نرم افزار ارائه شده در این سایت با وارد کردن شکل شیشه ( مستطیل، مربع، دایره و …)، نوع شیشه ( معمولی، سکوریت یا لمینت)، ضخامت و ابعاد، وزن شیشه مورد نظر محاسبه می گردد.