کد محصولتصویرشرحقیمت (تومان)توضیحات
A001الماس شیشه بری35000ساخت چین
A002الماس شیشه بری70000ساخت آلمان
A003الماس شیشه بری نفت خور30000ساخت چین
A004نیش نرم بر40000ساخت آلمان
A005نیش نرم بر25000ساخت چین
A006گردبر 30 سانت45000معمولی
A007گردبر نفت خور 60 سانت100000
A008
گردبر نفت خور 120 سانت130000
A009گردبر نفت خور 200 سانت200000
A010قاپک تکی Galaxy27000
A011قاپک تکی Boster43000
A012قاپک دوتایی KTJ75000
A013قاپک سه تایی معمولی40000ساخت چین
A014قاپک سه تایی Galaxy75000تحمل بار 150 کیلوگرم
A015قاپک یه تایی Black105000
A016قاپک سه تایی ARC3150000تحمل بار 200 کیلوگرم
A017قاپک سه تایی KR210000درجه کیفیت عالی
A018قاپک تکی پمپی140000
A019قواره بر کی دی 60 سانت120000برند KD
A020قواره بر کی دی 90 سانت135000برند KD
A021قواره بر کی دی 120 سانت150000برند KD
A022قواره بر کی دی 150 سانت165000برند KD
A023قواره بر کی دی 180 سانت200000برند KD
A024قواره بر کی آر 120 سانت180000برند KR
A025قواره بر کی آر 150 سانت210000برند KR
A026قواره بر کی آر 180 سانت280000برند KR

جهت سفارش ابزار شیشه بری با شماره ۰۹۱۲۹۴۸۱۹۳۰ تماس حاصل نمایید.