ابزار شیشه بری

ابزار شیشه بری

کد محصولتصویرشرحقیمت (تومان)توضیحات A001الماس شیشه بری30.000ساخت چین A002الماس شیشه بری150.000ساخت آلمان A003الماس شیشه بری نفت خور30.000ساخت چین A004نیش نرم بر60.000ساخت آلمان A005نیش قواره بر KD55.000ساخت چین A006گردبر دسته برنجی 60 سانتی130.000معمولی A007گردبر نفت...