بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای از سال ۱۹۰۰ وارد صنعت ساختمانی شد و به دلیل مزایای زیادی که دارد از استقبال زیادی در نماهای داخلی و خارجی برخوردار شده است. برخی مزایای بلوک شیشه ای افزایش فضای مفید داخلی به واسطه ضخامت دیواره ۸ سانتیمتری در مقایسه با دیوارهای آجری سنتی که حداقل ۱۵...