چرا شیشه شفاف است؟

شیشه چیزی است که ما هر روز از آن استفاده می کنیم، یک ماده شفاف که از ذوب و ترکیب ماسه، کلسیم، اکسید و سایر مواد خام و سپس سرد کردن آنها حاصل می شود.اما تا بحال به این فکر کرده اید که چرا شیشه شفاف است؟ و چرا می توان از درون شیشه اجسام را دید درحالیکه فریم دور شیشه...