چهار تقاضایی که بازار دکوراسیون داخلی شیشه را هدایت می کنند

کسب و کار حوزه دکوراسیون داخلی شیشه روز به روز رونق می گیرد. طراحان و مشتری ها خواهان شیشه بیشتر، نور بیشتر و قاب و چارچوب کمتر هستند و صنعتگران حوزه صنعت شیشه با گسترش تنوع محصولات خود به این نیازها پاسخ می دهند. همزمان که طراحان و معماران از تکنولوژی های جدید مثل...