شیشه بروسیلیکات (پیرکس)

شیشه بروسیلیکات (پیرکس) نوعی از انواع شیشه است که سیلیکات زیادی دارد و ترکیبات شیمیایی آن بدین ترتیب می باشد : SiO2  80.6%، B2O3 13%، Na2O 4%، Al2O3 2.3% . شیشه بروسیلیکات تحت عنوان پیرکس (Pyrex) و کیمکس (Kimax) شناخته می شود. این شیشه اولین بار توسط سازنده شیشه...