تولید بطری شیشه ای با فرآیند اتوماتیک (Container Glass Manufacture by Automatic Process)

تا نیمه دوم قرن ۱۹ام، بطری شیشه توسط حرکات دست، دمیدن و نهایتا شکل دادن دهانه تولید می شد. بعد از سال ۱۸۵۰، یک فرآیند تولید نیمه اتوماتیک به وجود آمد، اما امروزه فرآیند تولید کاملا اتوماتیک جایگزین آن شده است. امروزه تمامی بطری ها و جار های شیشه ای با دو روش تولید...