شیشه ضد گلوله چگونه کار می کند؟

قبل از اینکه وارد موضوع این مقاله بشویم لازم به یادآوری است که هیچ محصولی با کارکرد “شیشه ضد گلوله” وجود ندارد. محصولاتی که به عنوان “ضد گلوله” مطرح هستند تنها “مقاوم در برابر گلوله” هستند. هیچ شیشه ای غیر قابل رسوخ نمی باشد؛...