محصول شیشه مات شونده

نام محصول تصویر محصول شیشه مات شونده   توضیحات : محصول شیشه مات شونده ( The Privacy Glass) یک ایده بسیار عالی و کاربردی مبتنی بر فناوری جدید می باشد که امکان مات کردن شیشه در کسری از ثانیه را فراهم می سازد. با استفاده از این تکنولوژی، می توان میزان عبور نور از شیشه را...

شیشه های مات شونده (The Privacy Glass)

شیشه مات شونده – همچنین با نام شیشه های هوشمند(Smart Glass)، شیشه های الکترونیکی(Electronic Glass) نیز شناخته می شوند. شیشه  مات شونده ( The Privacy Glass) یک ایده بسیار عالی و کاربردی مبتنی بر فناوری جدید می باشد که امکان مات کردن شیشه در کسری از ثانیه را فراهم...