شیشه سیمی

در سال های اخیر بحث و اختلاف نظر زیادی مبنی بر اینکه آیا شیشه سیمی به اندازه کافی ایمن می باشد یا خیر مطرح شده است. دلیل اصلی مطرح شدن این بحث ها، صدمات وارد شده به مردم در محل هایی است که شیشه سیمی در آنجا به کار گرفته شده است. متداول ترین شیشه های سیمی ( شیشه های...

محصول شیشه ضد حریق

محصول شیشه ضد حریق تا یک درجه مشخصی در مقابل آتش و حریق از خود مقاومت نشان داده و محافظت می کند. تمام انواع شیشه می تواند تا درجه ای در مقابل آتش از خود مقامت نشان دهد اما محصول شیشه ضد حریق مقاومت بسیار متفاوت و ویژه ای در برابر آتش دارد. برای مثال، شیشه استاندارد...

شیشه ضد حریق (fire-rated glass)

وقتی که صحبت از حفاظت ساختمان دربرابر آتش به میان می آید٬ چه چیزی به ذهن خطور می کند؟ سیستم های تشخیص آتش؟ سیستم های هشدار دود؟ سیستم های آب پاش؟ احتمالا شیشه ی پنجره ها در بالای چنین لیستی قرار نمی گیرد. گرچه شیشه ضد حریق نقش بسیار مهمی در ایمنی ساختمان دارد اما حتی...