جار شیشه ای چهارگوش

چرا بهتر است برای بسته بندی مواد غذایی، بخصوص عسل و مربا، از جار شیشه ای چهارگوش (ظروف شیشه ای مربعی) استفاده کرد؟ دلیل عمده استفاده از جار شیشه ای چهارگوش، مربوط به چسباندن لیبل روی شیشه می باشد. اگر می خواهید اطلاعات روی لیبل به صورت کامل و یکجا و بدون کاستی برای...