فروش جار شیشه ای

فروش جار شیشه ای در بازرگانی شیشه سلیمی با بیش از ۴۰ سال تجریه در زمینه صنعت شیشه. تولید جار شیشه ای تولید جار شیشه ای در ایران به دو روش سنتی ( دستی یا تک قالب) و یا روش تولید اتوماتیک ( اتومات) انجام می شود. لذا شیشه های موجود جهت فروش جار شیشه ای در بازرگانی شیشه...