تخته گوشت شیشه ای

تخته گوشت در جنس های مختلف ارائه می گردد : تخته گوشت شیشه ای ، چوبی، پلاستیکی و کوراتز. هر کدام از این تخته ها مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند، در این نوشته به مزایا و معایب تخته گوشت شیشه ای اشاره شده است. تخته گوشت شیشه ای از جنس شیشه حرارت دیده ( سکوریت یا...