شیشه هوشمند

شیشه هوشمند که با نام های شیشه هوشمند برقی، شیشه مات شونده، شیشه مات شونده برقی نیز شناخته می شوند، نسل جدید از شیشه ها هستند که این امکان را فراهم می کنند که در کسری از ثانیه از شفاف تبدیل به مات شوند و محیطی خصوصی ایجاد نمایند. برای اطلاعات بیشتر به مطلب شیشه مات...