بطری شیشه ای با چوب پنبه

بازرگانی شیشه سلیمی ارائه دهنده انواع بطری شیشه ای با چوب پنبه چرا از چوب پنبه در بطری شیشه ای استفاده می شود؟ چوب پنبه از پوست درخت مخصوص بلوط که اغلب در اسپانیا و پرتغال رشد می کنند، تولید می شود. چوب پنبه ماده ای انعطاف پذیر، سبک و فشرده است که قابلیت جلوگیری از...