لیبل زدن و برچسب روی بطری شیشه ای

لیبل زدن و برچسب روی بطری شیشه ای خلاقانه و استفاده از تکنیک های تزئینی و ترکیب این طراحی ها با شکل ظروف شیشه ای ، موجب افزایش و ارتقاء هویت برند، بهبود بازرایابی و زیبایی نمای قفسه فروشگاه ها می شود. امروزه، بطری ها و ظروف شیشه برای استفاده از کانال های مختلف...