تحلیل SWOT شیشه همدان

تحلیل SWOT شیشه همدان چکیده صنعت شیشه از جمله بزرگ ترین صنایع کشور است. این صنعت به چند بخش مختلف تقسیم می شود. این بخش ها از لحاظ فرآیند تولید و ترکیب مواد خام اولیه متفاوت هستند. یکی از این بخش ها، بخش بطری شیشه ای و جار می باشد که شیشه همدان نیز در این گروه قرار می...