ابزار شیشه بری

کد محصولتصویرشرحقیمت (تومان)توضیحات A001الماس شیشه بری22000ساخت چین A002الماس شیشه بری110000ساخت آلمان A003الماس شیشه بری نفت خور30000ساخت چین A004نیش نرم بر60000ساخت آلمان A005نیش قواره بر KD65000ساخت چین A006گردبر دسته برنجی 60 سانتی80000معمولی A007گردبر نفت خور 60...