بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای از سال 1900 وارد صنعت ساختمانی شد و به دلیل مزایای زیادی که دارد از استقبال زیادی در نماهای داخلی و خارجی برخوردار شده است. برخی مزایای بلوک شیشه ای افزایش فضای مفید داخلی به واسطه ضخامت دیواره 8 سانتیمتری در مقایسه با دیوارهای آجری سنتی که حداقل 15...